ardeum.pl

Internet Komputery Marketing

Podstawowe typy umów marketingowych
Marketing

Podstawowe typy umów marketingowych

Z całą pewnością można stwierdzić, że umowa marketingowa jest bardzo istotnym elementem podczas wykonywania różnego rodzaju działań marketingowych. Warto więc dowiedzieć się na jej temat nieco więcej, a także poznać podstawowe typy umów marketingowych.

Typy umów marketingowych

W obecnych czasach w marketingu współpraca może przebiegać na podstawie bardzo zróżnicowanych umów. Różnią się one między sobą pewnymi szczególnymi aspektami, na które warto zwrócić swoją szczególną uwagę. Wśród najbardziej podstawowych typów umowy w marketingu można przede wszystkim wymienić umowę rezultatu, umowę należytej staranności, a także umowę mieszaną. Poszczególne typy umów oparte są o dość zróżnicowane działania, które powinny być wykonane przez stronę umowy. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Umowa rezultatu

Wśród różnych rodzajów umów marketingowych można przede wszystkim wymienić umowę rezultatu. Jest ona jedną z najbardziej popularnych form podczas realizowania różnego rodzaju działań marketingowych, dlatego jest tak chętnie wybierana przez wiele przedsiębiorstw. W umowie rezultatu najważniejszy jest efekt realizowanych działań. Może to być na przykład stworzona witryna internetowa lub inny efekt końcowy, który jest bardzo istotny podczas wykonywania działań związanych z marketingiem w danym przedsiębiorstwie. Wśród różnych umów rezultatu można wymienić na przykład umowę o dzieło, gdzie określone jest konkretne dzieło, które należy wykonać.

Umowa należytej staranności

Kolejnym rodzajem umowy marketingowej jest umowa należytej staranności. Jest to umowa związana przede wszystkim z prowadzeniem konkretnych działań, których rezultatów nie da się w żaden sposób przewidzieć. Dlatego nie będzie to umowa o konkretne rezultaty, ponieważ możliwe jest, że nie są one do osiągnięcia. Wśród umów związanych z należytą starannością można na przykład wymienić szeroko pojęte działania związane z pozycjonowaniem stron internetowych.

Umowa mieszana

Wśród różnych rodzajów umów marketingowych można wymienić również umowę mieszaną, która łączy w sobie zarówno elementy umowy o osiągnięcie konkretnego rezultatu, jak i umowy związanej z należytą starannością. Umowa mieszana najczęściej związana jest z prowadzeniem profili przedsiębiorstw w social mediach. Rezultatem tej umowy jest określona ilość wpisów marketingowych na profilu. Oprócz tego bardzo istotna jest należyta staranność podczas wykonywania tej umowy oraz różnego rodzaju próby kontaktu z odbiorcami. Tego rodzaju umowa jest również bardzo często wybierana przez wiele firm.