ardeum.pl

Internet Komputery Marketing

Praca

Kursy BHP online – jak przebiegają?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, istnieje wiele przepisów, których należy przestrzegać. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, a także wymaga od nich przestrzegania przepisów dotyczących innych udogodnień.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) obejmuje ochronę przed wypadkami w miejscu pracy, edukuje na temat ergonomii, środków zapobiegawczych, takich jak noszenie sprawdzonego sprzętu ochronnego, odpowiedniego do aktualnych zadań, robienie regularnych przerw na odpoczynek podczas długich prac itd.

Kursy BHP online – czy to legalne?

Warto podkreślić, że szkolenia BHP składają się ze szkoleń wstępnych i okresowych. Pierwsze z wymienionych jeszcze do niedawna nie mogły odbywać się online. Jednak aktualnie sytuacja na świecie się zmieniła. Pandemia spowodowała, że przez bardzo długi czas nie mogliśmy się zgromadzić. Stan ten nadal trwa. W związku z tym kursy BHP online są możliwe. 

Oczywiście i od tej reguły są wyjątki. Osobiście na szkoleniu muszą się stawić osoby na stanowiskach robotniczych, uczniowie i studenci na praktykach czy pracownicy, którzy są narażeni na działanie substancji niebezpiecznych. W pozostałych przypadkach dopuszczalny jest e-learning. 

Jak przebiega szkolenie BHP?

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia szkoleń BHP, zarówno wstępnych, jak i okresowych. Powinno się to odbywać w godzinach pracy na koszt pracodawcy. Kiedy pracownicy otrzymają już wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy, muszą potwierdzić ten fakt na piśmie.

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w formie instruktażu w celu przygotowania do pracy i na określonych stanowiskach. Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) obejmuje wiedzę ogólną, umiejętności potrzebne w miejscu pracy, natomiast instruktaż stanowiskowy koncentruje się bardziej na obowiązkach zawodowych na danym stanowisku.

Instruktaż ogólny to zestaw działań podejmowanych w celu zapewnienia pracownikom informacji i umiejętności w zakresie takich kwestii jak przepisy bezpieczeństwa. Może on obejmować zarówno ogólne, obowiązujące w Kodeksie pracy wymagania, jak i te specyficzne dla miejsca pracy w danej firmie.

Celem szkolenia stanowiskowego jest zapoznanie uczestników z czynnikami, które mogą mieć wpływ na ich pracę, ryzykiem zawodowym związanym z ich stanowiskiem oraz podstawowymi sposobami, w jaki mogą zachować bezpieczeństwo.

Szkolenie okresowe

Aby utrzymać bezpieczeństwo pracowników, prowadzone są okresowe szkolenia z zakresu medycyny pracy. Pozwala to na aktualizację i utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń występujących na terenie zakładu pracy u pracodawców, którzy są odpowiedzialni za jej zapewnienie. Nie wszyscy pracownicy przystępują do szkoleń okresowych w tym samym czasie. 

Kursy BHP są niezwykle ważne – bezpieczeństwo pracowników zawsze powinno stać na pierwszym miejscu. W dobie pandemii dostęp do szkoleń jest jeszcze łatwiejszy – wszystko może odbywać się w wielu przypadkach online. Warto z tego skorzystać.