Menu / szukaj

Emergentny marketing

Dla kogo?:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za reklamę i marketing internetowy firm, a także pracowników agencji reklamowych i wszystkich osób zainteresowanych nowymi technikami marketingowymi.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z technikami emergentnego marketingu, pozwalającego na integrację różnych narzędzi marketingowych w celu realizowania strategicznych celów firmy. Uczestnicy dowiedzą się jak łączyć poszczególne narzędzia marketingowe, tak aby efekt ich oddziaływania przewyższał skuteczność każdego z narzędzi zastosowanego osobno.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:
 • Wprowadzenie do emergentnego marketingu

○    Filozofia emergentnego działania marketingowego

○    Czym emergencja różni się od innych podejść w marketingu?

○    Marketing emergentny, jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej

 • Emergentne planowanie działań marketingowych

○    Określanie celów

○    Dobór metod

○    Praktyczne ćwiczenia w emergentnym planowaniu działań marketingowych

 • Narzędzia wykorzystywane przez emergentny marketing

○    Poznanie internetowych narzędzi marketingu emergentnego

○    Poznanie poza internetowych narzędzi marketingu emergentnego

○    Nietypowe narzędzia marketingu emergentnego

○    Praktyczne ćwiczenia w analizie skuteczności i doborze narzędzia marketingowych

 • Emergentny marketing, jako strategia firmy

○    Warunki niezbędne dla osiągnięcia emergencji

○    Diagnoza potencjału firmy dla osiągnięcia efektu emergencji w działaniach marketingowych

○    Praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu potencjału emergentnego firmy

 • Emergentny marketing, jako sposób myślenia

○    Myślenie i nastawienie pracowników promujące emergentne działania

○    Diagnoza pracowników firmy dla osiągnięcia efektu emergencji w działaniach marketingowych

Nabyta na szkoleniu wiedza pozwoli uczestnikom:
 • Skutecznie planować emergentne działania marketingowe
 • Wdrażać emergentne podejście do marketingu w firmie
 • Wykorzystać potencjał emergentnego marketingu i zdobyć dzięki temu przewagę nad konkurencją
 • Efektywnie dobierać narzędzia marketingowe, tak, aby osiągnąć efekt emergencji
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą znać:
 • Najważniejsze pojęcia i techniki wykorzystywane w emergentnym marketingu
 • Sposoby łączenia narzędzi marketingowych zapewniające efekt emergencji
 • Czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu przy wykorzystaniu emergentnego marketingu
Metoda realizacji zajęć:

Szkolenie ma charakter praktyczny, prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem następujących technik:

 • Ćwiczenia grupowe
 • Ćwiczenia indywidualne przy komputerach
 • Dyskusje grupowe
 • Burza mózgów
 • Eksperymenty online
 • Wykład