Menu / szukaj

Strategie Marketingowe

PlanyStrategiczne

CZYM SĄ STRATEGIE MARKETINGOWE?

To, co przedsiębiorstwo  planuje uzyskać w obszarze np. udziału w rynku czy wolumenu sprzedaży kwalifikuje się do celów marketingowych.  Przemyślany sposób osiągnięcia tych celów marketingowych  określamy strategią marketingową. Jest to ogólne przedstawienie tego, jak firma zamierza te cele osiągnąć.

STRATEGIE MARKETINGOWE I CELE MARKETINGOWE

Wyznaczone cele marketingowe wyrażają, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Po ich określeniu  trzeba podjąć decyzje w zakresie tego co firma właściwie ma zrobić, czyli właśnie opracować strategie marketingowe. Firma ma dyspozycji cały wachlarz różnych strategii marketingowych, z których wybiera najlepsze. Może je stosować pojedynczo lub łączyć w różne kombinacje.

JAWNE STRATEGIE MARKETINGOWE

Pracownicy będą znacznie lepiej pracować i będą bardziej zaangażowani w działania firmy, jeśli będą wiedzieć dokąd ona zmierza. Warto prezentować strategie marketingowe, ponieważ każdy pracownik powinien wiedzieć i rozumieć, jak jego praca ma się do osiągania założonych przez firmę celów marketingowych.

STRATEGIE MARKETINGOWE I MARKETING MIX

Strategie marketingowe są sposobami na osiągnięcie celów marketingowych i obejmują cztery składniki kompozycji marketingowych:

Produkt. Ogólne reguły rozwijania marki, pozycjonowania, wykluczenia produktów z asortymentu, zmiany starych produktów i  stworzenie nowych, wzornictw, opakowania itp.

Cena. Ogólne zasady ustalania cen w poszczególnych grupach produktu i segmentach rynku.

Promocja. Ogólne zasady komunikacji z klientami za pomocą takich środków jak reklama, sprzedawcy, promocja sprzedaży, public relations, udział w wystawach, sprzedaż osobista, telefoniczne centra obsługi, internet itp.

Dystrybucja. Ogólne zasady wykorzystania kanałów dystrybucji i poziomu obsługi klienta.

STRATEGIE MARKETINGOWE I PLANY MARKETINGOWE

Między strategią marketingową, a jej wdrożeniem, czyli taktyką, występuje ewidentna różnica. Strategie marketingowe są drogą prowadzącą do konkretnych celów i pokazują jak te cele mają zostać osiągnięte. Strategie marketingowe nie określają jednak dokładnych kierunków działań, które z nich wynikają. Tym zajmują się plany marketingowe.

Strategie marketingowe umożliwiają podejmowanie decyzji operacyjnych  ustawiających firmę we właściwej relacji do wyłaniającego się schematu szans rynkowych, które zgodnie z wcześniejszą analizą dają największe szanse na sukces.  Są więc naturalnie szerokie.

Plany marketingowe wynikające ze strategii marketingowych określają szczegółowo działania i harmonogramy oraz wkład, jaki w ich realizację mają wnieść poszczególną działy.

Jeśli chciałbyś, aby przygotował strategie marketingowe dla twojej firmy, skontaktuj się ze mną.