Menu / szukaj

Różnica między marketingiem a reklamą – niezbędna wiedza przy tworzeniu planu marketingowego

Często można zauważyć, że wielu ludzi myli marketing z reklamą lub odwrotnie.  Oba te jakże ważne komponenty bardzo różnią się od siebie. Znajomość tych różnic oraz prowadzenie badania własnego rynku umożliwi Twojej firmie stąpanie po ścieżce nieustającego rozwoju i pozwoli przygotować plan marketingowy który będzie spójny i jednoznaczny w swoich elementach.

Zacznijmy od przeglądu oficjalnych definicji każdego z pojęć poczym przejdziemy do wyjaśnienia, w jaki sposób marketing i reklama różnią się od siebie.

Reklama: Odpłatne, bezosobowe, adresowane do masowego odbiorcy ogłoszenie przekonującej informacji określonej przez sponsora; bezosobowa prezentacja lub promocja produktów przygotowana przez firmę dla swoich obecnych lub potencjalnych klientów.

Marketing: Systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrola różnorodnej działalności gospodarczej mającej na celu kształtowanie stosunków między sprzedającym a nabywcą ku wzajemnie korzystnej wymianie lub przekazowi produktów.

Po przeczytaniu definicji powyższych pojęć łatwo jest zrozumieć jak myląca jest różnica. Do tego stopnia, że ludzie myślą, że jest to to samo. Rozpatrzmy, więc oba pojęcia.

Reklama jest odrębnym elementem procesu marketingowego. Jest to część, która obejmuje dalszy przekaz informacji dotyczącej firmy, produktu lub oferowanych usług. Obejmuje ona proces tworzenia strategii, takich jak umieszczanie reklam, częstotliwość, itp. Reklama polega na umieszczaniu informacji w mediach takich jak prasa, direct mail (reklama bezpośrednia wysyłana pocztą elektroniczną), billboardy, telewizja, radio i oczywiście Internet. Reklama pociąga za sobą największe koszty w większości planów marketingowych. Zaraz po niej usytuowało się public relations a później badanie rynku.

Aby rozróżnić reklamę i marketing należy wyobrazić o marketing jako ciasto, a wewnątrz niego następujące plastry: reklama, badania rynku, planowanie mediów, public relations, wycena produktów, dystrybucja, obsługa klienta, strategia sprzedaży i zaangażowanie społeczne. Reklama stanowi tylko jeden kawałek tortu w całej strategii. Aby osiągnąć cel, wszystkie te elementy muszą nie tylko pracować samodzielnie, ale również funkcjonować w powiązaniu z sobą. Marketing jest procesem, który wymaga czasu i może pociągać za sobą godziny badań rynku w celu uskutecznienia planu marketingowego. Marketing należy sobie wyobrażać, jako wszystko, co związane jest z organizacją mającą na celu ułatwienie wymiany pomiędzy firmą a klientem.

marketingmanagerls

Łukasz Schab

Doradca Marketingowy, Interim Marketing Manager. Dołącz do mnie na Google+ lub na Facebooku.