Menu / szukaj

Podstawy tworzenia planu marketingowego

Podstawy tworzenia planu marketingowego

Proces przygotowania planu marketingowego składa się z kilku ważnych elementów, które pozwalają spojrzeć na firmę z nieznanego do tej pory, dla wielu przedsiębiorców, punktu widzenia.

Jedną z pierwszych części procesu przygotowania planu jest audyt marketingowy pozywający na szczegółowy wgląd w to, co działało i dzieje się obecnie w prowadzonej przez Ciebie firmie. Często jest tak, że już na tym etapie osoby biorące udział w przygotowaniu planu marketingowego orientują się, jakie błędy popełniały oraz jakie zagrożenia stoją przed nimi. Podsumowanie audytu jest specyficznym rachunkiem sumienia i pozwala nie dość, że zacząć żałować za popełnione wcześniej grzechy, ale przede wszystkim rozpocząć myślenie o tym, jak można przeciwdziałać ich niekorzystnym wpływom, aby w przyszłości nie zaciążyły one negatywnie na działaniach przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Zbieranie informacji marketingowych o klientach w formie marketingowych baz danych.

Zbieranie informacji marketingowych o klientach w formie marketingowych baz danych.

Bardzo ważną kwestią działania w biznesie jest poznanie klienta. Dlatego konieczne jest zbieranie oraz gromadzenie informacji o klientach, z którym firma współpracuje. Konieczne jest przeprowadzanie badań marketingowych, analiz marketingowych oraz zbieranie wartościowych danych o klientach, które później można będzie wykorzystać do realizacji strategii marketingowych i taktycznych planów marketingowych.

Marketing baz danych jest to budowanie oraz wykorzystanie baz danych klientów oraz innych baz (producentów, dystrybutorów i dostawców) do utrzymywania kontaktu, budowy relacji oraz do zawierania transakcji.

Baza klientów to nie baza teleadresowa zawierająca tylko i wyłącznie skromne dane o nazwie klienta, jego adresie oraz numerze telefonu. Baza klientów powinna zawierać informacje takie jak: ostatnio dokonane zakupy, dane demograficzne, preferowaną formę kontaktu, zainteresowania, opinie klienta, preferowane media itd.

Informacje o kliencie należy zbierać przy każdej nadarzającej się okazji, zarówno podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, jak również podczas spotkania oraz dokonywania przez niego zakupu lub reklamacji. W każdym momencie, w którym kontaktujesz się klientem powinieneś zbierać informacje, które później posłużą do: Czytaj dalej

Podstawy marketingu międzynarodowego

Zgodnie z literaturą przedmiotu, działania marketingowe na rynkach zewnętrznych podzielić można na: marketing międzynarodowy, marketing eksportowy, marketing zagraniczny, marketing wielonarodowy, marketing globalny tudzież marketing na rynkach zagranicznych.

Marketing międzynarodowy dotyczy ogółu operacji marketingowych przedsiębiorstwa w kontekście jego działalności ekonomicznej prowadzonej poza granicami własnego państwa. Nie odnosi się przeto wyłącznie do eksportu, ale również innych form internacjonalizacji (zakładanie zagranicznych oddziałów, zawieranie kontraktów handlowych z kontrahentami spoza kraju w postaci spółek joint-venture, franchisingu, itd.).

Klasyk przedmiotu F. Bradley definiuje marketing międzynarodowy jako: „identyfikację potrzeb i wymagań klientów, dostarczanie dóbr i usług, zapewniających firmie wyróżniającą przewagę rynkową, przekazywanie informacji o tych dobrach i usługach, jak też ich międzynarodową dystrybucję i wymianę przez jedną formę wejścia na rynki zagraniczne lub ich kombinację”. Czytaj dalej

Efektywne strategie marketingowe i taktyczne plany marketingowe

Efektywne strategie marketingowe i taktyczne plany marketingowe umożliwiają  coś więcej niż tylko wypuszczanie kolejnych komunikatów – jest to cała seria działań, które wspierają się wzajemnie, aby osiągnąć główny cel zdobycia usatysfakcjonowanych, stałych klientów dla Twojej firmy.

Przez przeznaczenie czasu na zrozumienie klientów oraz motywów ich zachowań będziesz wstanie odnieść sukces w biznesie. Dołącz pięć poniższych działań do Twoich wysiłków i zobacz jak zaczynasz osiągać lepsze rezultaty podczas realizacji strategii marketingowej.

Zdefiniuj, do kogo, tak naprawdę, kierujesz działania w strategii marketingowej i w taktycznym planie marketingowym.

Jeśli czujesz, że produkt i usługa może pomóc wszystkim ludziom na świecie, bycie wszystkim dla wszystkich nie pomoże w działaniach marketingowych. Gdy będziesz w trakcie przygotowywania kampanii reklamowej, musisz skoncentrować się na osobach, do których chcesz dotrzeć. Z całych sił postaraj się dowiedzieć, z kim będziesz się komunikował. Uzyskaj dane demograficzne, takie jak wiek, zarobki, wykształcenie, zawód itd.

Prawdopodobnie będziesz miał różne kategorie osób, jednak ich klasyfikacja jest kluczem do uzyskania informacji potrzebnych do dotarcia do każdej z grup.

Jak dowiedzieć się czy robisz dobrze: Zdefiniowałeś potencjalnych klientów, jako żyjące osoby, stworzyłeś ich historie i profile  które pomagają Ci w dojrzeniu, kim, tak naprawdę są ludzie, do których kierujesz działania marketingowe. Czytaj dalej

Jak przygotować ankietę satysfakcji klienta na potrzeby badania rynku?

Jak przygotować ankietę satysfakcji klienta na potrzeby badania rynku?

Satysfakcja Twoich klientów jest kluczem do sukcesu. Chcesz, aby klienci byli szczęśliwi i zadowoleni z produktów i usług, jakie dostarczasz. Jeśli będą czuli, że otrzymują doskonałą jakość za swoje pieniądze, firma na pewno nie będzie mogła narzekać na ich brak.

Jednak, aby dowiedzieć się, co klienci lubią, a co działa na nich wprost przeciwnie, musisz ich o to zapytać. Dzięki temu dowiesz się, jakie działania będzie musiał podjąć, aby udoskonalić firmę. A co najważniejsze zaczniesz spełniać oczekiwania Twoich klientów.

Aby uzyskać cenne dla  informacje powinieneś przeprowadzić wśród klientów badanie marketingowe ich satysfakcji.

Przygotowałem specjalnie dla Ciebie ankietę satysfakcji, którą możesz już teraz wykorzystać we własnym badaniu rynku.

W naszej ankiecie satysfakcji nie zastosujemy skali od 1 do 5, nie będzie w niej też żadnych długich pytań. Będzie za to zawierać listę kluczowych aktywności biznesowych oraz trochę miejsca na odpowiedź. Ograniczymy możliwość odpowiedzi do „Wyjątkowe” i „Potrzebują Udoskonalenia”. Odpowiedzi będą, więc wyraźnym sygnałem jak przedstawia się Twoja firma w oczach klienta. Dzięki temu, że ankieta będzie tylko na jednej stronie uczynimy bardziej prawdopodobną udzielenie odpowiedzi. Czytaj dalej

Interpretacja marketingu w trakcie tworzenia strategii marketingowej i planu marketingowego

Interpretacja marketingu w trakcie tworzenia strategii marketingowej i planu marketingowego

Nie jest możliwe poprawne planowanie marketingowe (tworzenie strategii marketingowej i planu marketingowego) bez wiedzy, czym, tak właściwe jest marketing oraz jego narzędzia. Dlatego na początku przejdziemy przez wyjaśnienie istoty marketingu oraz pokazanie jak przedstawia się wiedza o narzędziach marketingu.

Spróbujmy zdefiniować, czym tak właściwie jest marketing. Na początku należy zauważyć, że w praktyce słowo marketing nie zawsze jest prawidłowo używane. Nieporozumienia wynikają z braku jednoznacznego odpowiednika w języku polskim. Nic, więc dziwnego, że wiele osób podkłada pod nie różne, nie zawsze pozytywne treści. I tak marketing kojarzy się z ekscytującą karierą, innym z cynicznym wykorzystaniem konsumentów za pomocą różnych form perswazji. Czytaj dalej

Plan marketingowy wprowadzenia nowego produktu na rynek

Wprowadzenie przez dane przedsiębiorstwo nowego produktu jest oczywiście naturalnie powiązane z koniecznością poniesienia przez firmę dodatkowych kosztów, związanych oczywiście nie tylko z samym produktem, ale również przeprowadzanymi w celu skutecznego wdrożenia nowości, badaniami rynku.

Warto jednak zauważyć, iż przeprowadzenie powyższej operacji może stanowić dla firmy również ryzyko zaburzenia jej stabilności oraz wzrostu… stresu zawodowego pracowników. Jak zatem skutecznie i „bezboleśnie” uporać się z problemem wprowadzenia nowego towaru? Czy istnieją sprawdzone metody na wdrożenie nowości? Na te, oraz szereg podobnych pytań, postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi w poniższym artykule.

Wprowadzenie nowego towaru na rynek to operacja, której początkowe, wstępne stadia możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest wyznaczenie sobie przez przedsiębiorstwo celów rynkowych oraz wskazanie przez firmę potencjalnych nabywców produktu.

Mówiąc wprost: wprowadzając na rynek towar X, w pierwszej kolejności określić powinniśmy cele, jakie chcemy za jego pośrednictwem osiągnąć (nie tylko cele finansowe) oraz dokładnie zdiagnozować potencjalnego nabywcę produktu (jego potrzeby, upodobania etc). Czytaj dalej

Profesjonalny plan marketingowy jest niezbędny każdej firmie

Działania marketingowe nie są narzędziem, które przynosi efekty natychmiast, w ich stosowaniu najważniejsza jest konsekwencja i realizacja wcześniej zaplanowanych kroków. Nie mogą one być chaotyczne i niedostosowane do specyfiki firmy, którą prowadzisz. Muszą być odpowiednio ułożone i odpowiadać realiom w których działa firma. Każda firma jest inna i potrzebuje planu marketingowego dostosowanego do potrzeb jej i klientów, dla których istnieje.

Plan marketingowy pozwoli Ci osiągnąć szczyty Twoich możliwości marketingowych. Masz do dyspozycji mnóstwo skutecznych działań marketingowych i tylko od Ciebie zależy czy je wykorzystasz. Plan marketingowy pozwoli Ci na przygotowanie odpowiedniego harmonogramu działań i połączy wszystkie pomysły marketingowe w jedną spójną całość. Dzięki temu nie będziesz marnował pieniędzy i przekonasz klientów do skorzystania z oferty firmy.

Czytaj dalej

Tworzenie planu marketingowego – kilka wskazówek

Tworzenie planu marketingowego - kilka wskazówek

Powinieneś zwrócić uwagę na kilka rzeczy tworząc plan marketingowy:

Mniej znaczy więcej.

Większość marketingowców i właścicieli firm popełnia błąd bycia zbyt ambitnym w ich działaniach marketingowych. Rezultatem jest zaplanowanie i realizacja zbyt dużej liczby działań które nigdy nie są robione ciągle i dobrze. Z prostego powodu: Brakuje na nie czasu. Mniej działań oznacza większe efekty.

Lepsze efekty osiągniesz, gdy skupisz się na kliku wybranych działaniach marketingowych i będzie je realizował częściej i lepiej. Czytaj dalej

Różnica między marketingiem a reklamą – niezbędna wiedza przy tworzeniu planu marketingowego

Często można zauważyć, że wielu ludzi myli marketing z reklamą lub odwrotnie.  Oba te jakże ważne komponenty bardzo różnią się od siebie. Znajomość tych różnic oraz prowadzenie badania własnego rynku umożliwi Twojej firmie stąpanie po ścieżce nieustającego rozwoju i pozwoli przygotować plan marketingowy który będzie spójny i jednoznaczny w swoich elementach.

Zacznijmy od przeglądu oficjalnych definicji każdego z pojęć poczym przejdziemy do wyjaśnienia, w jaki sposób marketing i reklama różnią się od siebie.

Reklama: Odpłatne, bezosobowe, adresowane do masowego odbiorcy ogłoszenie przekonującej informacji określonej przez sponsora; bezosobowa prezentacja lub promocja produktów przygotowana przez firmę dla swoich obecnych lub potencjalnych klientów.

Marketing: Systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrola różnorodnej działalności gospodarczej mającej na celu kształtowanie stosunków między sprzedającym a nabywcą ku wzajemnie korzystnej wymianie lub przekazowi produktów.

Po przeczytaniu definicji powyższych pojęć łatwo jest zrozumieć jak myląca jest różnica. Do tego stopnia, że ludzie myślą, że jest to to samo. Rozpatrzmy, więc oba pojęcia. Czytaj dalej