Menu / szukaj

Dobry marketing usług

Dobry marketing usług

Jeśli chodzi o marketing usług to może on być czasami większym wyzwaniem, niż marketing produktów. Nie sprzedajesz czegoś, co jest namacalne, faktycznie sprzedajesz coś, co jest niewidzialne.

Przy sprzedaży usług, poziom obsługi klienta jest bardzo ważny w procesie zamykania transakcji i skuteczności działań marketingowych.

Obsługa ma wpływ na postrzeganie wartości usługi.

Usługi mają również często tendencję do posiadania reputacji opartej o jedną osobę. Osoby biorące udział w sprzedaży i wykonaniu usługi, mogą być odpowiedzialne za zaprzepaszczenie tej reputacji. Jest trudniej przeprowadzać kontrolę jakości w firmach usługowych, dlatego musisz zawsze zwracać na nią uwagę, aby pozostała nietknięta na wysokim poziomie.

Konsumentom trudniej jest porównywać dostawców usług. Nie mogą w tym procesie dotykać czy poczuć produktu, raczej muszą zaufać odpowiedniej firmie, że usługa zostanie wykonana zgodnie z obietnicą. Jak może pomóc konsumentom w porównaniu Ciebie z innymi usługodawcami?

Usługi nie mogą być zwrócone. Jeśli usługa została zakupiona, jednak nie spełnia oczekiwania nabywców, nie mogą oni jej zwrócić i oczekiwać nowego produktu. To kosztuje czas konsumentów, a często jest on dla nich nawet cenniejszy niż pieniądze.

Jak więc działać na rynku, jako firma usługowa?

Należy pamiętać, że w tradycyjnym marketingu mamy 4P, a jeśli chodzi o marketing usług dodaje się trzy kolejne.

Tradycyjne elementy marketingu mix (4P) to:

  • Produkt
  • Cena
  • Dystrybucja
  • Promocja

Jeśli chodzi o marketing usług należy dodać trzy następne do rozważenia. Należą do nich:

Ludzie (People)

Wszyscy ludzie zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w proces usługowy są ważni. Ludzie mogą dodawać istotną wartość do oferowanych usług. Ludzie sprzedają usługi i mogą wzmocnić lub osłabić działania marketingowe. Nadszedł czas abyś spojrzał na te „twarze” Twojej usługi i dokonał oceny.

Świadectwo materialne (Physical Evidence)

Sposób, w jaki usługi są dostarczane musi być odpowiednio wyjaśniony. Tworzysz indywidualne doświadczenie dla klienta więc komunikacja i udokumentowanie tego co robisz, są jedynym fizycznym dowodem jakim dzielisz się z konsumentem. Upewnij się, że robisz tego dostatecznie dużo.

Proces (Process)

Procedury tego jak usługi są dostarczane i konsumowane są niezbędnym elementem w strategii marketingu usług. Wszystko musi działać sprawnie, aby utrzymać zaufanie konsumenta.

Przez rozwijanie 4P marketingu i zwiększeniu znaczenia trzech opisanych powyżej możesz liczyć na odniesienie sukcesu w marketingu usług, nawet, jeśli sprzedajesz to, co jest niewidzialne.

marketingmanagerls

Łukasz Schab

Doradca Marketingowy, Interim Marketing Manager. Dołącz do mnie na Google+ lub na Facebooku.