Menu / szukaj

Badania Marketingowe

CEL BADAŃ MARKETINGOWYCH

Celem badań marketingowych jest wspomaganie podejmowania decyzji marketingowych, wskazanie optymalnego rozwiązania lub nawet określenie pewnego planu podejmowania tych decyzji poprzez wyznaczenie konkretnych problemów do rozwiązania. Bez względu na charakter branży, w którym działa firma, warunkiem skutecznego podejmowania decyzji jest posiadanie dokładnych informacji i ich wykorzystanie.

Reguła ta stosuje się nie tylko w całym szeroko pojętym biznesie, a więc w zarządzaniu finansami, produkcją, personelem oraz strategiami marketingowymi, lecz także w przypadku organizacji non-profit.

DOSTARCZANIE INFORMACJI FIRMIE

Praktycznie wszystkie dane niezbędne do podjęcia decyzji marketingowej lub ją wspomagające można pozyskać, przeprowadzając badania marketingowe. Gdybyśmy jednak chcieli spojrzeć na badania jako na osobną, wyspecjalizowaną gałąź wiedzy i działalności, należałoby zdefiniować je jako dziedzinę, której zadaniem jest dostarczanie informacji i której głównym obszarem zainteresowania jest sam rynek.

DLACZEGO BADANIA MARKETINGOWE SĄ NIEZBĘDNE?

Celem marketingu jest spełnianie potrzeb i pragnień konsumenta. Konieczne jest więc badanie i analizowanie zachowań nabywców, aby wiedzieć, w jaki sposób jednostki, grupy i organizacje wybierają i kupują dobra, usługi, koncepcje lub doświadczenia, jak ich używają, aby zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia, i jak się ich pozbywają.

Zrozumienie zachowania konsumenta nigdy nie jest łatwe. Klient może mówić jedno, a robić drugie. Nie musie być świadomy swoich głębszych motywacji. Może zmieniać decyzje w ostatniej chwili. Małe firmy, jak i wielkie korporacje mogą się spodziewać zysków, jeśli zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego konsumenci kupują.

OFERTA BADAŃ MARKETINGOWYCH OBEJMUJE:

  • Badania rynku
  • Badania preferencji konsumentów
  • Badania świadomości marki
  • Badania lojalności klientów
  • Badania segmentacyjne
  • Badania satysfakcji klientów

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać ofertę przeprowadzenia badania marketingowego.